Vallási felzárkóztatás roma emberek számára

A TOP TOP-5.2.1-15 –BK1-2020-00009 azonosítási számú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” megnevezésű pályázat keretében a Kalocsai Önkormányzat megbízásából a Szociális Központ Roma pasztorációs programokat szervez roma emberek számára. A program keretében szegregált élethelyzetben élő tinédzser és felnőtt korosztály számára a Pünkösdi Egyház Imaházában lelki gondozáson, önismereti és társismeret fejlesztési, istentiszteleteken, dicsőítéseken vesznek részt roma emberek .Mit is jelent a pasztaráció? A hagyományos roma értékrend, cigány kultúra elemeinek megtartása mellett a legfontosabb eleme  az evangelizáció, a hit terjesztése, a vallásos lelki élet elmélyítése, megerősítése. Ezt a célt szolgálják a cigány nyelvű misék és más közösségi imaalkalmak, a kimondottan romák számára szervezett zarándokutak, cigánybúcsúk, El Pelé tiszteletének bontakozó kultusza. A lelki élet elmélyítése mellett a cigánypasztoráció a legkülönfélébb formákban tevőlegesen részt vállal a cigányság hátrányos helyzetű csoportjainak társadalmi felzárkóztatásában, egzisztenciális helyzetük javításában. Karitatív adomány-osztásra, gyermek- és felnőtt oktatási programokra, átképzésekre, munkahelyteremtésre, idősek és betegek szociális gondozására és még más egyéb közösségi vagy intézményi ellátási formákra számtalan változatos példa létezik. A hagyományos cigány kultúra elemeinek ápolása, a roma identitás erősítése szintén fontos eleme a pasztorációs tevékenységnek. Ilyenek az anyanyelvi szakkörök, tanfolyamok; a cigány hagyományőrző együttesek, kézműves műhelyek működtetése. Ezek a kulturális csoportok, kisközösségek sokszor a templomi szertartásokban is szerephez jutnak. A cigányok és nem cigányok számára szervezett közös események alkalmat adnak a két közösség számára egymás közelebbi megismerésére, így az egymással szemben táplált előítéletek lebontására, enyhítésére.

Roma pasztorációs időpontok: 2022. augusztus 28, 2022. szeptember 18, 2022. október 16, 2022. november 06, 2022. november 27.

Helyszín: Pünkösdi Egyház Imaház Kalocsa, Béke út 17.