Az integráció fontos szerepe a roma társadalomban

Antidiszkriminációs programok Kalocsa  város életében

A Kalocsai Önkormányzat, a Szociális Központ és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat antidiszkriminációs programokat szervezet több alkalommal Kalocsán. Mit is jelent az antidiszkrimináció? Egyenlőség és megkülönböztetés mentesség. A szervezők úgy gondolják, hogy e téren a roma lakossággal szemben van még teendője a városnak. Ezért több alkalommal szervezett olyan tevékenységet, programot, ahol együtt szerepeltek magyar és roma emberek. A rendezvények aktivitásait a TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00009 pályázati program keretében szervezi a közbeszerzésen győztes vállalkozás.

Az egyenlő bánásmód követelménye a diszkrimináció tilalmának jogi megnevezése: Ezen elv szerint emberek vagy embercsoportok között nem lehet indokolatlanul különbséget tenni. A jogi szabályozás fő kérdése, hogy mi minősül indokolatlan különbségtételnek, hogy ki köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét, illetve annak megsértése hogyan szankcionálható. Az egyenlő bánásmód követelményének szabályozása Magyarországon három szintű. Az Alkotmány általános érvénnyel mondja ki a hátrányos megkülönböztetés tilalmát; az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény a jogrendszer egésze számára ad részletesebb útmutatást a követelmény értelmezéséhez; végül számos ágazati jogszabály (Munka Törvénykönyve, közoktatási és felsőoktatási törvény, egészségügyi törvény stb.) utal az esélyegyenlőségi törvényre, és állapít meg további, csak az adott területen érvényes szabályokat. Ezen elvek alapján szeptemberben, októberben és novemberben több olyan esemény kerül, került megrendezésre, ahol roma és magyar fiatalok, felnőttek dolgoztak együtt, tették tisztává körzetüket végeztek a kalocsai közösség számára hasznos tevékenységet. A rendezvények célja, hogy a résztvevők befogadják a demokratikus és jogállami értékeket, a társadalmi problémákra reflektáló, etikus, az egyenlő bánásmód elve és gyakorlata iránt elkötelezett magatartáshoz értékesként viszonyuljon és a köz érdekében végzett szakmai tevékenység és társadalmi felelősségvállalás gondolata mellett kiálljon.